Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

 

 

 

 

Läs mer!

infoMedlemskap i Ifous

Att vara medlem i Ifous innebär att stödja och bevaka skolforskning. Medlemskapet är för skolhuvudmän eller enskilda skolor. Storleken på medlemskapet anpassas efter organisationens storlek.

Läs mer

infoFoU-program

Skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous kan också påverka genom att delta i forsknings- och utvecklingsprogram där skolutveckling drivs i nära samverkan med forskning.

Läs mer

infoVarför delta?

Vår YouTube-kanal innehåller intervjuer med forskare, deltagare och processledare i Ifous FoU-program. Vill du få en djupare bild av vad deltagandet i ett FoU-program kan innebära, ta chansen att lyssna på några av deltagarnas tankar!

Lyssna