Vd för Ifous är Karin Hermansson. Styrelsen består av nio ledamöter:

Tomas Selin, ordförande – SKR
Per-Arne Andersson, vice ordförande – Friskolornas riksförbund
Ingrid Carlgren – Idéburna skolors riksförbund
Cecilia Christersson – vice rektor och universitetslektor
Ulla Hamilton – Friskolornas riksförbund
Therez Almerfors – SKR
Monica Sonde – SKR
Marcus Strömberg – AcadeMedia
Niclas Westin – Stockholms stad