Följande personer ingår i Ifous vetenskapliga råd:

  • Jonas Almqvist, professor i didaktik vid Uppsala universitet
  • Maria André, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet
  • Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad
  • Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet
  • Ola Lindberg, professor i pedagogik vid Umeå Universitet
  • Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapsämnenas didaktik vid Karlstad Universitet
  • Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap vid Umeå universitet