Utveckla digitala lärresurser med Swedish Edtest

För att höja den digitala kompetensen i skolan och för att stärka kvaliteten i digitala lärresurser driver Ifous den nationella testarenan Swedish Edtest tillsammans med branchorganisationen Swedish Edtech Industry.
Nu kan du som jobbar hos en av Ifous medlemmar registrera dig för höstens tester!

Klicka här för att komma till testarenan och se hur du gör för att vara med och testa de lärresurser som är aktuella just nu.

Vad är Swedish Edtest?

• En nationell testarena för digitala lärresurser.
• Forskningsbaserad metod för testning i klassrummet.
• Utvecklar lärares förmåga att välja och värdera digitala läromedel.
• Ifous driver och utvecklar testarenan tillsammans med branchorganisationen Swedish Edtech Industry.

Hur kan du som lärare värdera digitala lärresurser med Edtest?

• Du får kontakt med edtechutvecklare och kan testa digitala lärresurser direkt i din undervisning.
• Du stärker din förmåga att kritiskt granska digitala lärresurser.
• Du bidrar till att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser.

Hur kan skolhuvudmän ha nytta av Edtest?

• Utbildares förmåga att kritiskt granska digitala lärresurser stärks, vilket höjer er beställarkompetens i inköp och upphandlingar
• Möjlighet att påverka utvecklingen av digitala lärresurser med hög kvalitet
• Testerna vilar på vetenskaplig grund, är frivilliga och utgår från era behov i undervisningen

 

Vilka roller behövs för ett bra lagarbete med Edtest?

Lokal projektledare – Lärande kräver en lärledare och i Swedish Edtest kallar vi den personen för lokal projektledare. Det är en person som administrerar test, kommunicerar resultat och entusiasmerar fler att vara med lokalt. Det kan vara en lärare men även en centralt placerad person. Det viktiga är att den lokala projektledaren förstår vilka behov som finns i verksamheten.

Chefer och ledare – Lärandet i Swedish Edtest blir som störst när hela styrkedjan är med. De rektorer, förvaltningschefer eller andra ledare som deltar i Swedish Edtest har en viktig roll att sätta arbetet med tester i ett sammanhang och vara ambassadörer för arbetet. En lokal projektledare behöver en ansvarig chef att ta stöd i.

Team – Ett test involverar ofta fler personer hos en huvudman. Bygg ett lokalt team med en förstelärare, en IKT-pedagog och en rektor eller motsvarande. Gruppen kan ta stöd i varandra och gemensamt driva arbetet utifrån sina respektive perspektiv.

Studenter och elever – Testerna sker i verklig undervisning vilket gör studenter och elever aktiva i testandet. Utbildarna ansvarar för testerna men i sin planering är det viktigt att förbereda eleverna på att de ska vara delaktiga i tester och att deras återkoppling har stor betydelse.

 

Hur gör man för att testa Edtest?

Edtest har en digital testarena som gör det lätt för er att administrera tester och träffa bolag. Där finns också alla våra stöd och guider. När en huvudman börjar arbeta med Swedish Edtest är det en framgångsfaktor att jobba med tester i den lokala struktur som ni har för utveckling och kompetensutveckling. Fundera på om ni ska ha en stående punkt på chefsmöten, en gemensam teams kanal eller en innovationsgrupp där arbetet med Swedish Edtest får spridning.

Engagemang är det viktigaste för att komma igång och även fortsätta att utvecklas genom att testa med oss. Det är viktigt att visa att ni testar för att lära er och att ett misslyckat test i längden kan vara det mest lyckade. När ni kommunicerar var personliga och var tydliga med att det inte finns några rätt och fel. Det är den enskilda utbildaren som styr.

Topp tre – så arbetar du bäst med Swedish Edtest
• Skapa förutsättningar för att olika lärare och skolor kan testa tillsammans – ni lär er mer, skapar engagemang och sprider arbetet till fler.
• Uppmana och stötta den som testar att våga vara kritisk och ge ärlig återkoppling – det är så vi driver kvalitet.
• Ge stöd till testande utbildare och var närvarande genom hela testet – det är lätt att prioritera annat när det är mycket att göra.

Läs mer om hur du testar här.

 

Hur gör andra skolhuvudmän?

 • Nacka kommun
  Nackas kommunala skolor har valt att börja testa tillsammans med en skola som verkligen ville och arbetat aktivt med att ge stöd till några få lärare som sedan kan vara ambassadörer och sprida arbetet till fler. Det har varit en bättre väg än att försöka kommunicera till alla samtidigt.
 • Lidingö stad
  Lidingö har organiserat sitt utvecklingsarbete i ämnesdidaktiska grupper där samtliga grundskolelärare deltar. Swedish Edtest blir en naturlig del i det arbetet.
 • Uppsala kommun
  I Uppsala är en lärare också lokal projektledare. Det gör att man har nära till lärarnätverket och testande lärare känner stöd. Närvaron i korridorerna, i nyhetsbrev och på Teams skapar ett engagemang och det känns inte så svårt att börja testa. Att arbeta aktivt med eleverna och se dem växa när de förstår att de spelar stor roll i utvecklingen av digitala lärresurser har varit en drivkraft för många att börja eller fortsätta testa.
 • Lilla Nacka skola och förskola
  Lilla Nacka är en mindre, fristående aktör där arbetet med tester varit ett gemensamt utvecklingsarbete. Alla pedagoger har haft till uppgift att välja minst en digital lärresurs att testa. Arbetet har varit en stående punkt på personalmöten. Fördelen har varit att även de som varit mest digitalt osäkra har höjt sin kunskap.
 • Vuxenutbildningen i Falkenbergs kommun
  I Falkenberg har en förstelärare varit lokal projektledare. Testerna har tydligt utgått från behov i undervisningen och studenterna har involverats i utvärderingarna. De testande lärarna och studenterna har särskilt uppskattat att deras professionella kunskaper och upplevelser räknas i designen av framtida digitala lärresurser.
 • NTI gymnasiet (Academedia)
  Lokala projektledare i Kristianstad har testat olika lärresurser, ofta med fokus på elevers färdighetsträning. Själva testprocessen där elever blir engagerade och kan påverka har väckt studielust. Annat test kopplat till digitala läromedel på NTI gymnasiet i Nacka har snabbt gått från enskild pilot till bred implementering på många NTI gymnasier.

 

Är du ett bolag som vill utveckla en lärresurs tillsammans med lärare så kan du läsa mer här.

 

Vill du ha fler tips så att du kommer igång? Ta gärna kontakt med Johanna Karlén.