Edtest Talks: Konsten att avgöra vilka läromedel ni ska investera i

Start:  2024-05-28  15:00
Slut: 16:30

Plats: Online  

Ljuva maj! Månaden när det börjar bli hög tid att blicka mot nästa läsår och investeringarna i läromedel arrangerar vi ett öppet EdtestTalks på just det temat: hur väljer ni vilka läromedel ni vill använda kommande läsår? Ska ni investera i nya, fortsätta investera i befintliga? Hur för ni dialog kring önskemål som finns? Såväl internt på skolan, som på förvaltningsnivå som i era samtal med leverantörerna. Ett samtal utifrån olika perspektiv – från undervisning och ledning till bolag och produktutveckling.

Program: 

> Skolverket om rekommendationer för lärverktyg.
Cecilia Spjuth
och Jessika Paulsson, undervisningsråd på Skolverket arbetar med uppdraget Skolverket fått från regeringen gällande val av lärverktyg. De är med oss och berättar om senaste nytt i arbetet.

> Hur kan du som rektor avgöra vilka läromedel ni ska investera i? Hur fångar du dina lärares behov och önskemål?
Vi samtalar med Stojanka Drinic, rektor på Östermalmsskolan och en av hennes lärare, Mirjam Facchini Jacobsson förstelärare Hållbar utveckling och digitalisering. Stojanka har under flera år arbetat systematiskt tillsammans med lärarna med värdering och utvärdering av de läromedel som används.

> Lärresurs-bonanza! Under passet kommer ni även bjudas på en expo av lärresurser, korta presentationer av några av alla produkter som finns på marknaden.

Anmäl dig här för placeholder.