Här nedan finns Ifous arkiv av bilder som kan användas i olika pressammanhang. Vänligen ange alltid fotografens namn vid publicering.

Karin Hermansson, vd. Fotograf: Johan Marklund

Emma Kreü, Medlemsansvarig. Fotograf: Johan Marklund

Annika Faager, Medlemrådgivare. Fotograf: Johan Marklund

Henrik Hamilton, Projekt- och processledare. Fotograf: Johan Marklund

Anette Jahnke, Projekt- och processledare. Fotograf: Johan Marklund