Ifous drivs som en ideell förening. Du kan läsa våra stadgar här.

Ifous arbetar för att bidra till utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs hur vi definierar dessa begrepp här.

Ifous har en policy för hur vi hanterar personuppgifter, den kan du läsa om här.