Vem kan bli medlem?

Skolhuvudmän, myndigheter, intresseorganisationer och andra som är intresserade av frågor som rör utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan bli stödjande medlemmar i Ifous. Som stödjande medlem bidrar man till att öka den praktiknära forskningen inom det utbildningsvetenskapliga området och stärka den forskningsbaserade utvecklingen av skolan. Man får möjlighet att följa aktuell forskning på skolområdet och hålla sig à jour med pågående utvecklingsarbete inom samtliga skolformer. Dessutom kan man delta i Ifous olika FoU-aktiviteter.

 

Vad får du och dina kollegor?

Medlemmar hos Ifous får tillgång till en rad olika tjänster och förmåner:

 

  • forsknings- och utvecklingsbrevet  Ifous FoU-bevakning – ett elektroniskt utskick som kommer en gång i veckan med senaste nytt om avhandlingar, vetenskapliga artiklar och artiklar skrivna av verksamma inom förskola och skola,
  • den digitala testarenan Swedish Edtest som ger lärare, tillsammans med eleverna, stöd i kunskapsutvecklingen inom digitala lärresurser, av den digitala kompetensen,
  • Ifous medlemsbrev – ett elektronisk brev ca tre gånger per år och som innehåller information om fous verksamhet och vilka FoU-aktiviteter och insatser som pågår och planeras,
  • populärvetenskapliga forskningsmagasinet Skolporten – som utkommer sex gånger per år med fördjupande material inom skolforskning och sammanställningar av publicerade avhandlingar. Inkluderar även bilagorna pedagogisk forskning och Ifous. Alla medlemmar får ett överenskommet antal fysiska exemplar och alla yrkesverksamma hos medlemmen har möjlighet att läsa tidningen digitalt via Ifous webb. Medlem? Registrera dig för digital läsning!
  •  webbkursen Skriva för skolutveckling.
  • delta i och påverka innehållet i Ifous FoU-program
  • delta i Ifous mötesplatser – såsom seminarier, webbinarier och nätverksträffar till rabatterat pris.
  • Ifous fokuserar är en analysfunktion som syftar till att ge beslutsfattare underlag för välgrundade beslut.
  • Ifous processtöd är en insats som syftar till forskningsbaserad verksamhetsutveckling, där erfarenheter beprövas och professionerna stärks.
  • dokumentera och publicera det egna utvecklingsarbetet i artikelserien Leda och lära.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta medlemsrådgivare
Annika Faager
annika.faager@ifous.se
073-996 7827