Vad är Ifous mötesplatser?

Ifous mötesplatser är olika forum för lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande för dig som arbetar med Forskning och Utveckling (FoU) inom förskola och skola. Mötesplatserna genomförs som seminarier, workshops eller konferenser där kunskap, arbetssätt och erfarenhet delas och diskuteras. De är också ett forum för dialog där utmanande och nya frågor kan väckas och kanske bidra till ny kunskap och forskning.

På Ifous mötesplatser har du möjlighet att

  • möta forskare och andra nyckelaktörer inom skolväsendet
  • ta del av forskning och aktuella frågor som diskuteras i skolvärlden
  • ta del av resultat från Ifous olika FoU-insatser
  • få information om Ifous pågående och kommande insatser
  • delta i fördjupande samtal, byta erfarenheter och bygga nätverk
  • identifiera frågor och behov till Ifous framtida insatser

Mötesplatserna riktar sig till olika målgrupper bland Ifous medlemmar och anordnas på olika platser i landet. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Som medlem har du ett rabatterat pris.

Har du frågor eller idéer och önskemål om Ifous Mötesplatser kontakta
Karin Hermansson, vd
karin.hermansson@ifous.se
076-033 48 10

 

Aktuella mötesplatser

Ifous mötesplats: Specialdidaktik och neurodiversitet: hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?

Varmt välkommen till en förmiddag om specialdidaktik och neurodiversitet – och om hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler. Mötesplatsen utgår från forskning om elever med NPF och klassrummets naturliga variation – en neurodiversitet. Under mötesplatsen utgår vi från elevers olika sätt att fungera och hur kunskap om olika kognitiva förmågor och funktioner kan omsättas i praktiken, hur ett didaktiskt ”vad” kan förfinas för att möta ”vem” vi undervisar.

Mötesplatsen hålls torsdagen 15 augusti och medverkar gör Emma Leifler, universitetslektor vid Göteborgs universitet, och Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Läs mer om program, pris och anmälan här.

 

 

 

 

.