Ifous mötesplats: Matematiklärare om Pisa

Den 5 december presenteras PISA 2022 med fokus på 15-åringars kunskaper i matematik. Den 12 december kl 08:00 bjuder Ifous in till den digitala mötesplatsen Matematiklärare om Pisa, ett digitalt samtal med en grupp matematiklärare från olika skolformer och som alla systematiskt utvecklat undervisningen i matematik inom ramen för Ifous FoU-program. Vilka utmaningar ser matematiklärare? Vilka behov har deras elever? Hur kan undervisningen utvecklas? Hur ser de på PISA resultaten? Vad skulle svensk matematikutbildning behöva för att stärka alla elevers kunskaper i matematik?
.

Deltar gör bland annat: Roberg Hegestedt, grundskollärare, Tyresö, Maria Edin, gymnasielärare, NTI Luleå, Mikael Bondestam, vuxenutbildare, Gävle kommun, Anna Granström, Arboga kommun.

Moderator: Anette Jahnke
Notera att tillfället är kostnadsfritt och enbart öppet för anställda hos Ifousmedlemmar.

 

 

 

Vad är Ifous mötesplatser?

Ifous mötesplatser är olika forum för lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande för dig som arbetar med Forskning och Utveckling (FoU) inom förskola och skola. Mötesplatserna genomförs som seminarier, workshops eller konferenser där kunskap, arbetssätt och erfarenhet delas och diskuteras. De är också ett forum för dialog där utmanande och nya frågor kan väckas och kanske bidra till ny kunskap och forskning.

På Ifous mötesplatser har du möjlighet att

  • möta forskare och andra nyckelaktörer inom skolväsendet
  • ta del av forskning och aktuella frågor som diskuteras i skolvärlden
  • ta del av resultat från Ifous olika FoU-insatser
  • få information om Ifous pågående och kommande insatser
  • delta i fördjupande samtal, byta erfarenheter och bygga nätverk
  • identifiera frågor och behov till Ifous framtida insatser

Mötesplatserna riktar sig till olika målgrupper bland Ifous medlemmar och anordnas på olika platser i landet. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Som medlem har du ett rabatterat pris.

Har du frågor eller idéer och önskemål om Ifous Mötesplatser kontakta
Karin Hermansson, vd
karin.hermansson@ifous.se
076-033 48 10

 

 

 

 

.