Välkommen till en dag med inifrån-och-ut-perspektiv!

.

Varmt välkomna till delningsseminariet  för Ifous FoU-program Fokus undervisning som går under rubriken ”Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling”. FoU-programmet har genomförts av och med lärare, rektorer och skolchefer som genom samverkan med forskare har arbetat för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad har erfarenheter beprövats samtidigt som utgångspunkt tagits i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.

Kom och lyssna på resultat och erfarenheter från tre års arbete! 

Datum: 29 maj 2024
Tid: 08:30-12:00 (målgrupp: lärare), 13:00-16:30 (målgrupp: rektorer och skolchefer)
Plats: Digitalt (en länk kommer att skickas ut 1-2 dagar före seminariet)
Pris: 595 kr för icke-medlemmar, kostnadsfritt för medlemmar.

Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Här finns en lista över våra medlemmar

 

PROGRAM för dagen

08.30 -12.00 (Målgrupp: lärare)

08.30-08.35 Välkommen, Karin Hermansson, vd, Ifous
08.35-08.45 Utveckla undervisning – allas ansvar, Tommy Lagergren, chef skolutvecklingsavdelningen, Skolverket
08.45-9.00 Detta är FoU-programmet FUN, Andreas Jacobsson, process- och projektledare, Ifous

09.00-10.30 Vad har hänt i praktiken? Parallella valbara pass där lärare beskriver medverkan och resultat.
Presentatörer: Annelie Pendén och Åsa Ydreskog, lärare Marks kommun, Sofia Lasses, lärare Stiftelsen Fryx, Jennifer Öberg, lärare Marks kommun, Christina Hassel och Viktoria Jonsson, lärare Nordanstigs kommun, Mikael Gunnander, lärare Burlövs kommun och Camilla Gåsvaer, lärare Arboga kommun. Program för parallella pass hittar du här. 

10.30-10.50 PAUS

10.50-11.30 Presentation av forskargruppen och deras preliminära resultat och reflektioner, Åsa Hirsh och Anette Jahnke, forskare vid Göteborgs universitet

11.30-11.55 Lärdomar och visioner – panelsamtal
Deltagare: Susanne Alm, biträdande rektor Stiftelsen Fryx, Maria Söderling, lektor Burlövs kommun, Anneli Waern, kvalitetsutvecklare Arboga kommun, Marie Nemhed Gustafsson, kvalitetsutvecklare Marks kommun. Moderator: Karin Hermansson, vd Ifous.

11.55-12.00 Seminariet avslutas

Anmälan till förmiddagens seminarium.

 

13.00 -16.30 (Målgrupp: rektorer och skolchefer)

13.00-13.05 Välkommen, Karin Hermansson, vd, Ifous
13.05-13.15 Utveckla undervisning – allas ansvar, Tommy Lagergren, chef skolutvecklingsavdelningen, Skolverket
13.15-13.30 Detta är FoU-programmet FUN, Andreas Jacobsson, process- och projektledare, Ifous

13.30-15.00 Vad har hänt i praktiken? Parallella valbara pass där rektorer och skolchefer beskriver medverkan och resultat.
Presentatörer: Susanne Alm, biträdande rektor Stiftelsen Fryx, Katharina Myrén, rektor Marks kommun, Tina Svensson, rektor Marks kommun, Eva Klang, rektor Nordanstigs kommun, Elin Bergström, förstelärare, Pia Lindberg förstelärare och Rosemarie Sjöström, rektor  Arboga kommun, Louise Jändel, rektor Marks kommun, Malin Larsson, biträdande rektor Arboga kommun, Pia Tullgren, rektor Burlövs kommun, Marie Nemhed Gustafsson, kvalitetsutvecklare, och Caroline Ahlberg, skolchef Marks kommun. Program för parallella pass hittar du här. 

15.00-15.20 PAUS

15.20-16.00 Presentation av forskargruppen och deras preliminära resultat och reflektioner, Åsa Hirsh, Mette Liljenberg och Anette Jahnke

16.00-16.25 Lärdomar och visioner – panelsamtal.
Deltagare: Anu Enehöjd, verksamhetschef grundskola och anpassad grundskola Arboga kommun, Caroline Ekberg, verksamhetschef Marks kommun, Per Dahlström tf skolchef Nordanstigs kommun, Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Burlövs kommun, Andreas Wiik, skolchef Stiftelsen Fryx. Moderator: Karin Hermansson, vd Ifous.

16.25-16.30 Seminariet avslutas

Anmälan till eftermiddagens seminarium.