Aktuellt: Avslutande seminarium för FoU-programmet Fokus undervisning, där deltagande pedagoger, skolledare och forskare delar med sig om sina erfarenheter från programmet hålls 29/5 2024.
Program för dagen och länk till anmälan hittar du här. 

 

Ifous FoU-program Fokus undervisning genomförs av och med lärare, rektorer och skolchefer som samverkar med forskare för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Programmet fokuserar därtill på organisering och ledarhandlingar för åstadkommandet av högkvalitativ undervisning.

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser som görs på skol-, huvudmanna- och statlig nivå? Att undervisa är en konst som kräver ämneskunskaper, didaktiska och metodologiska kunskaper och ett professionellt omdöme. Utgångspunkten för utveckling av undervisning måste tas i exakt de elever som finns på den egna skolan och i det egna klassrummet. Generella kunskaper om undervisningsmetoder, liksom en verktygslåda av angreppssätt för att utveckla undervisningen och en organisation som möjliggör kollegial utveckling är nödvändiga, men inte tillräckliga. De generella metoderna måste alltid möta de lokala förutsättningarna och aktivera de professionellas omdömen.

Målen för programmet drivs därför av frågor som:

  • Hur hittar man balansen mellan generella beforskade och beprövade undervisningsmetoder och anpassningen och användningen i det egna klassrummet?
  • Hur identifierar man vad som behöver utvecklas, hur det ska göras och när det är lämpligt att göra vad med vem?
  • Hur utvecklas det professionella omdömet?
  • Hur organiserar man för och genomför en undervisningsutvecklande verkstad med utgångspunkt i sina elevers behov?

Här hittar du programbladet för Fokus undervisning i pdf-format.

FoU-programmets inriktning

Syftet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att undervisningens utveckling verkligen hamnar i centrum.

Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process där lärare, rektorer och ledare på förvaltningsnivå från medverkande skolhuvudmän samverkar med forskare under tre år (2021-2024). Utvecklingsarbetet planeras med utgångspunkt i de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och rektorer.

Vilka är med?

I programmet medverkar lärare i förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Dessutom medverkar rektorer och förvaltningsledare. Totalt medverkar ca 200 från fem skolhuvudmän:

  • Arboga kommun
  • Burlövs kommun
  • Marks kommun
  • Nordanstigs kommun
  • Stiftelsen Fryx

Forskningen i programmet bedrivs genom en praktiknära forskningsprocess under ledning av docent Åsa Hirsh samt lektorerna Anette Jahnke och Mette Liljenberg vid Göteborgs universitet.

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman är representerad. I styrgruppen ingår:

Anu Enehöjd, Arboga kommun

Peter Nyberg, Burlöv kommun

Marie Tell, Marks kommun

Thomas Larsson, Nordanstigs kommun

Andreas Wiik, Fryxellska skolan

 

Lyssna på samtalet inför att programmet startades mellan Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, och forskarna Åsa Hirsh, Mette Liljenberg och Anette Jahnke, Göteborgs universitet.

Mer att läsa:

Anette Jahnke & Åsa Hirsh, Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? (2020)

Anette Jahnke & Åsa Hirsh: Vi kan inte ha det så här. Skola och samhälle(2020).

 

Kontakt:

 

Andreas Jacobsson, Projekt-/processledare
E-post: andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076-318 41 27