Nu är de första ledamöterna för ULF:s styr- och ledningsgrupper utsedda. Representanter från svenska lärosäten har utsetts av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och representanterna för skolhuvudmännen, både kommunala och fristående, har utsetts med utgångspunkt i de nomineringar som lämnats in till Ifous föreningsstämma. Strävan har varit att få ledamöter som representerar små och stora lärosäten/skolhuvudmän i olika regioner, bredd bland skolhuvudmännen (kommunal/fristående/idéburna, samt att en huvudman enbart har en plats var) samt så långt möjligt en jämn könsfördelning.

Grupperna tillträder 1/7 2024.

Läs mer om ULF och om hur grupperna har utsetts här.

 

Nationell styrgrupp (7+7)

Hans Adolfsson, SUHF

Per-Arne Andersson, Ifous styrelses vice ordförande

Lisbeth Gyllander Torkildsen, Sydnoden

Håkan Larsson, Huvudstadsnoden

Markus Lindgren, Ifous styrelses ordförande

Therese Lundberg, Östnoden

Cathrine Norberg, Nordnoden

Per Nodén, Västnoden

Niklas Risberg, Nordnoden

Hanna Palmér, Sydnoden

Veronica Sülau, Västnoden

Kerstin Tham, SUHF

Niclas Westin, Huvudstadsnoden

Ann Öhman Sandberg, Östnoden

  

Nordnoden (5+5)

Christine Alexandersson, Orsa

Joakim Bodén, Region Västerbotten + R10

Tobias Fredlund, Högskolan i Gävle

Mattias Gradén, Högskolan Dalarna

Thomas Hartikainen, Gävle

Lena Ivarsson, Mittuniversitetet

Cathrine Norberg, Umeå universitet

Niklas Risberg, Piteå

Sara Thorgren, Luleå Tekniska Universitet

Elsa Vernier, Academedia

  

Västnoden (6+6)

Martina Arvidsson, Sävsjö

Julio Atterström Garcia, Tranemo

Cecilia Ferm Almqvist, Göteborgs universitet

Philip Geerle, Chalmers Tekniska Högskola

Elisabet Jansson, Högskolan Väst

Markus Jonsson, Sunne

Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet

Per Nordén, Högskolan Borås

Veronica Sülau, Fridaskolorna

Paula Palmdahl, Göteborg

Marie Pilfalk, Broholmskolan

Thomas Winman, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

 

Sydnoden (5+5)

Anna Bengtsson, Växjö

Annika Dolk, Folkuniversitetet

Lisbeth Gyllander Torkildsen, Malmö

Inga-Britt Henriksson, Båstad

Per Erik Holmén, Ängelholm

Anna Houman, Lunds universitet

Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad

Jaana Nehez, Högskolan Halmstad

Tobias Olsson, Malmö universitet

Hanna Palmer, Linné universitetet

.

Östnoden (4+4)

Katarina Arkehag, Örebro

Magnus Hultén, Linköpings universitetet

Sara Irisdotter Aldenmyr, Mälardalens Universitet

Karin Eriksson Johansson, Uppsala

Therese Lundberg, Stadsmissionens Skolstiftelse

Karl Johan Sjödin, Åtvidaberg

Jenny Wiksten Folkeryd, Uppsala universitet

Ann Öhman Sandberg, Örebro universitetet

.

Huvudstadsnoden (7+7)

Ninnie Andersson, Stockholms Konstnärliga högskola

Maria Andrée, Stockholms universitet

Anna Backman Bister, Kungliga Musikhögskolan

Sebastian Björnhammer, Kunskapsskolan

Christina Dolke-Andersson, Huddinge

Camilla Gåfvels, Konstfack

Eva Hartell, Haninge

Ann-Sofie Jägerskog, Fryshuset

Jonatan Lannemar, Nacka

Håkan Larsson, Gymnastik och Idrottshögskolan

Arnold Pears, Kungliga Tekniska Högskolan

Sarah Stridfeldt, NTI-gymnasiet

Maria Zackariasson, Södertörns Högskola

Niclas Westin, Stockholm