Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? 2020 startade Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring datadriven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

Datadriven förbättring av undervisning och utbildning

Torsdagen den 1 juni 2023 delar lärare, skolledare och forskare med sig av kunskap och erfarenheter av tre års samverkan i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.

På förmiddagen ligger fokus på att använda data för att utveckla undervisningen och på eftermiddagen handlar det om datadrivet förbättringsarbete på ledningsnivå. Medverkar gör bland andra Jalal Nouri, professor i teknikstött lärande vid Stockholms universitet, som lett forskningsinsatsen i programmet och Anette Jahnke, forskare vid Göteborgs universitet och processledare på Ifous.

Seminariet sker digitalt i Zoom och som anställd hos Ifousmedlem är det kostnadsfritt.

Här finns all information om spridningsseminariet samt möjlighet att anmäla sig!


FoU-programmets syfte

Digitala resurser används allt mer för att utforma, utvärdera och utveckla utbildning och undervisning. Resurserna kan vara allt från huvudmäns centrala plattformar, skolors digitala klassrum till enskilda appar i undervisningssituationen. Miljöerna blir allt mer digitaliserade vilket medför att stora mängder data generas. FoU-programmet inriktas på följande frågor:

  • På vilka sätt kan data bli en resurs i att utveckla undervisning och utbildningen?
  • Hur kan lärare, rektorer och förvaltningsledare bygga upp kompetens för datainsamling och dataanalys?
  • Vilken forskning om datadriven skolförbättring finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten?

 

Syftet är att utveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat arbetssätt så att skolans yrkesverksamma låter tolkning och analys av data informera den fortsatta utvecklingen av sin praktik med avsikten att stärka elevers lärande och utveckling. Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolans praktik utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

 

Hur går det till?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år med start höstterminen 2020. Det planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande huvudmän.

 

Vilka medverkar?

Sex skolhuvudmän har valt att medverka i programmet: Eskilstuna kommun, Fridaskolan, Nyköpings strand gymnasiecentrum, Tyresö kommun, Salems kommun och Värmdö kommun.  

 

Publikationer

Intervju med Jennie Werner och Cecilia Jalkebo, lärare på Fristadsskolan i Eskilstuna, i Ifous bilaga till magasinet Skolporten, februari 2022.

 

Läsa mer?

Här hittar du ett informationsblad i pdf-format. 

 

Kontakt

Anette Jahnke
Projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730 695 695