Välkommen till två halvdagsseminarier den 1 juni med data och elevernas bästa i fokus!

Förmiddag har lärare och rektorer som målgrupp, och fokus är på utvecklingsarbete på klassrums- och skolnivå. På eftermiddagen är målgruppen ledare på förvaltningsnivå och rektorer, och fokus ligger på utvecklingsarbete på skol- och huvudmannanivå.

FoU-programmets slutrapport publiceras 1 juni och innehåller stödmaterial för verksamma att arbeta vidare med.

Medverkar gör bland annat:
Peter Fredriksson, GD Skolverket
Karin Hermansson, vd Ifous
Jalal Nouri, professor, Stockholms universitet
Anette Jahnke, projektledare Ifous
Lärare, rektorer och förvaltningsledare från Eskilstuna kommun, Fridaskolorna, Nyköping strand utbildningscentrum, Salems kommun, Tyresö kommun och Värmdö kommun.

För lärare

Tid: 1 juni kl.8:30-12:00
Plats: Online
Pris: 595 kr för icke-Ifousmedlemmar, kostnadsfritt för Ifousmedlemmar.
Anmälan: Anmälan är stängd
Se program nedan.

Anmälan stänger 31/5 kl 16:00. Eventuella avbokningar sker till emma.kreu@ifous.se.

För rektorer och förvaltningsledare:

Tid: 1 juni kl.13:00-16:30
Plats: Online
Pris: 595 kr för icke-Ifousmedlemmar, kostnadsfritt för Ifousmedlemmar.
Anmälan: Anmälan är stängd
Se program nedan.

Anmälan stänger 31/5 kl 16:00. Eventuella avbokningar sker till emma.kreu@ifous.se.

Program förmiddag för lärare och rektorer

08.30 Välkomna! Karin Hermansson, vd Ifous
08.35 Datadriven skolförbättring för en mer likvärdig skola, Peter Fredriksson, gd Skolverket
08.45 Detta är FoU-programmet Datadriven skolförbättring, Anette Jahnke
09.00 Tre lärarpresentationer av utvecklingsarbete – valbara pass i breakout rooms. Läs här (pdf) vilka du kan välja!
10.30 Paus
10.50 Forskningsresultat, Jalal Nouri
11.20 Lärdomar och visioner – panelsamtal med deltagande lärare och rektorer. Moderator Karin Hermansson.
11.55 Så här kan ni jobba vidare med hjälp av FoU-programmets slutrapport, Anette Jahnke
12.00 Slut

Program eftermiddag för förvaltningsledare och rektorer

13.00 Välkomna! Karin Hermansson, vd Ifous
13.05 Detta är FoU-programmet Datadriven skolförbättring, Anette Jahnke
13.15 Ta del av tre huvudmannapresentationer – valbara pass i break-out room. Läs här (pdf) vilka du kan välja!
14.40 Paus
15.00 Datadriven skolförbättring för en mer likvärdig skola, Peter Fredriksson, gd Skolverket
15.10 Forskningsresultat, Jalal Nouri
15.40 Lärdomar och visioner – panelsamtal med deltagande skolchefer och rektorer. Moderator Karin Hermansson.
16.20 Så här kan ni jobba vidare med hjälp av FoU-programmets slutrapport, Anette Jahnke
16.30 Slut

 

Vad kommer den att innehålla?

”Vi har så mycket data – hur kan vi använda den för att utveckla? och ”Vi vill utveckla – vilken data behöver vi då?” Utifrån dessa frågor startade 100 lärare, rektorer och förvaltningsledare från sex huvudmän FoU-programmet Datadriven skolförbättring våren 2020. Den 1 juni presenteras utvecklings- och forskningsresultat efter tre års arbete. Forskningsarbetet har letts av professor Jalal Nouri vid Stockholms universitet och programmet har projektletts av Anette Jahnke vid Ifous.

Syftet med FoU-programmet har varit att utveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat arbetssätt så att skolans yrkesverksamma låter tolkning och analys av data vägleda den fortsatta utvecklingen av sin praktik med avsikten att stärka elevers lärande. Syftet har också varit att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

Läs mer om programmet