Ifous arbetar med psykisk hälsa inom flera områden, bland annat genom samarbeten med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Region Stockholm. Här finns en sammanställning över de projekt som är kommande, pågående och avslutade.

.

Processtöd

Att främja ungas skolnärvaro – Uppdrag psykisk hälsa

I samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder Ifous under 2020 och 2021 tre halvdagsseminarier utgående från de nyligen publicerade rapporterna Ifous fokuserar: Skolnärvaro, Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan och Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.

Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem, och processtödet riktar sig i första hand till kommuner i Stockholms län.

Läs mer om Att främja ungas skolnärvaro.

Kontaktperson: Henrik Hamilton

 

 

Rapporter

2021

Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola

Kunskapsöversikten är framtagen av Lene Lindberg, docent i psykologi och lektor vid Karolinska institutet, och Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola

Författare är  Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare. Den vetenskapliga granskningen är gjord av docent Knut Sundell, sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Du hittar rapporten här.

Seminariet spelades in och finns tillgängligt här (YouTube).

 

2020

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Rapporten är en forskningsöversikt framtagen av Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro. Skriften är ett samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län som är en gemensam sanningen mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.

Du hittar rapporten här.

 

2019

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Rapporten är framtagen av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Du hittar rapporten här.

 2. Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Under ett webbsänt seminarium 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, skriften ”Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem” vars syfte är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Seminariet, ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”, med underrubriken ”Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?” finns nedan i sin helhet.

Filmen från seminariet är uppdelat i två delar. En spellista med bägge delarna finns här. 

 

Läs mer om seminarieserien hos Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.