Frida Engman (foto: Kajsa Göransson)

Ifous har glädjen att välkomna Läromedelsförfattarna som medlemmar och vi ställde några frågor till Frida Engman, förbundsdirektör/VD, om varför de väljer att gå med.

 

Varför har Läromedelsförfattarna valt att gå med i Ifous?

– Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation som arbetar mot visionen om ett kunskapsbaserat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet. Våra medlemmar är författare som förmedlar kunskap genom läromedel och kurslitteratur till barn, elever och studenter genom hela utbildningskedjan. Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt för våra författare och för oss som förbund. Därför upplever vi Ifous som en relevant organisation att vara med i.

 

Vad hoppas du att medlemskapet kommer att medföra för er organisation?

– Jag hoppas att medlemskapet ska bidra till information om forskning som bedrivs inom Ifous, inspiration, kunskap och nya idéer kring hur vi aktörer i Utbildningsverige kan samverka.

 

Vad tänker du att ni kommer att kunna bidra med till Ifous verksamhet och övriga medlemmar?

– Vi kan bidra med en stor samlad kompetens av läromedels- och kurslitteraturförfattare som genom sina respektive expertområden skapar ett fantastiskt kunnigt och engagerat nätverk.