Atea skola är nyblivna medlemmar i Ifous och vi intervjuade Örjan Johansson, Nationell affärsenhetschef, om varför de väljer att gå med i Ifous – och deras förväntningar på medlemskapet.

Varför har Atea skola valt att gå med i Ifous?
– Precis som akademien har en ”tredje uppgift”,  att samverka med omgivande samhälle, så tycker jag att även vi som företag ska ha en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete utanför vårt eget bolag. Ifous är ett mycket gott exempel på en organisation som jobbar med just sådana frågor inom det område där vi verkar.

Vad hoppas du att medlemskapet kommer att medföra för er organisation?
– Medlemskapet ger oss en tydlig koppling in mot skolans FoU-arbete och hela vårt team kan på ett bra sätt hålla sig uppdaterad kring aktuell skolforskning. Det kommer också innebära att vi i högre utsträckning kommer att prata om Ifous och de projekt som ligger närmast vår verksamhet.

Vad tänker du att ni kommer att kunna bidra med till Ifous verksamhet och övriga medlemmar?
– Atea skola har ett uppdrag att verka för en god digitalisering i skolan. Vi omvärldsbevakar och ligger i framkant inom många områden som rör skolans digitala infrastruktur. Jag tror vi kan bidra med nya uppslag, vara en partner för resonemang och idéer. Genom vårt nätverk med leverantörer till skolan och en bra kontakt med många huvudmän kommer vi kunna sprida vikten av vad Ifous gör.