Vi kan tillföra innovation! Läs om Swedish Edtest

Ifous övertagande av Swedish Edtest kommer att främja likvärdighet, forskning och nytänkande, menar projektledaren Hanna Elving. Text: Staffan Eng I april övertog Ifous den nationella testverksamheten Swedish Edtest, där lärare provar ut digitala lärresurser i samarbete med utvecklarna. Projektet startade…


Karin Hermansson: Det behövs fler arenor för utbyten

Ifous nya vd Karin Hermansson vill utveckla medlemskapet med fler arenor för utbyten mellan forskning, praktik och näringsliv. Text: Staffan Eng. Den första september tog Karin Hermansson över rodret för Ifous eftersom hennes föregång-are på vd-posten, Marie-Hélène Ahnborg, har gått…


Intervju med Rebecka Lindberg

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild. Varför blev du intresserad av ämnet? I…


Feedback i skrivundervisningen

Feedback som ges av läraren medan eleven fortfarande är inne i sin skrivprocess har bäst effekt. Det visar en ny forskningsöversikt från Skolforskningsinstitutet. En ny systematisk forskningsöversikt från Skolforskningsinstitutet pekar på viktiga aspekter av feedback i skrivundervisningen. Syftet är att…


Leda för skolutveckling

Genom att bygga vidare på befintliga strukturer och pågående lärprocesser skulle FoU-programmet Leda för skolutveckling, som startade vid årsskiftet 2018, komplettera och förstärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun. Aktuellt Den 24 september 2021 släpptes rapporten Distribuerat ledarskap och utveckling av…


Forskarintervju med Marita Davidsson

  Kunskapsförmågor tar stor plats i förskolans utvärderingar Förskolans systematiska kvalitetsarbete lyfter oftast fram det som är bra och av god kvalitet. Sällan synliggörs områden som har utvecklingspotential, konstaterar Marita Davidsson i sin licentiandavhandling.   Varför blev du intresserad av…


Nya fakturarutiner

Vi vill härmed informera alla medlemmar i Ifous om att rutinerna för fakturahantering kommer att förändras från den 1 januari 2013. Då kommer ert medlemsskap med Ifous att gälla kalenderår. Vi genomför detta för att optimera och  utnyttja Ifous resurser så effektivt…