Informationsmöte: Rektors undervisningsnära ledarskap

Start:  2024-08-30  15:30
Slut: 17:00

Plats: Online  

Informationsmöte öppet för alla huvudmän intresserade av att delta i Ifous kommande FoU-program, Rektors undervisningsnära ledarskap

Dag: 30 augusti
Tid: 15:30-17:00
Plats: Zoom (länk skickas ut 1-2 dagar före)
Anmälan: sker här