Karin Hermansson: Det behövs fler arenor för utbyten

Ifous nya vd Karin Hermansson vill utveckla medlemskapet med fler arenor för utbyten mellan forskning, praktik och näringsliv.

Foto på Karin Hermansson
Karin Hermansson. Foto: Johan Marklund.

Text: Staffan Eng.

Den första september tog Karin Hermansson över rodret för Ifous eftersom hennes föregång-are på vd-posten, Marie-Hélène Ahnborg, har gått i pension. Karin Hermansson, som i botten är civilingenjör och forskare med en doktorsgrad i elektronik, har under sina tio år som FoU-ansvarig på Ifous varit med och byggt upp verksamheten från grunden. Hennes intresse för skolan föddes i början av 2010-talet när hon som kanslichef på föreningen Vetenskap & Allmänhet kom att arbeta med frågor om hur lärare använde forskning i sin undervisning.

– Då fick jag nys om att det skulle startas ett forskningsinstitut som skulle föra samman forskning och praktik på skolans område. Jag blev nyfiken på det, och på den vägen är det, säger hon.

Själv tror hon att hennes vetenskapliga bakgrund från ett helt annat område hjälper henne att förstå hur universitetsvärlden fungerar samtidigt som hon kan se skolforskningen i ett utifrånperspektiv.

– Skolforskare och skolledare pratar ofta på olika sätt och har ibland svårt att förstå varandra. Eftersom jag inte tillhör någon av världarna tror jag att jag har lättare att ställa frågor som underlättar deras förståelse. I rollen som vd vill hon fortsätta att främja dialogen mellan forskare och praktiker – bland annat genom att skapa digitala mötesforum där Ifous medlemmar får stöd av forskare i sina utvecklingsprocesser och där de också kan vara med och påverka vilka frågor som forskarna ska arbeta med.

Hon vill även utveckla medlemskapet genom fler samarbeten med näringslivet. Ett första steg är förvärvet av testarenan Swedish Edtest, där lärare får vara med i edtech-bolagens utveckling av digitala lärresurser.

– Bolagen är viktiga aktörer, eftersom de gör verktyg som behövs i undervisningen. För mig är en formaliserad samverkan med dem en av pusselbitarna för att göra Ifous till ett fullt utvecklat forskningsinstitut.

Samtidigt betonar Karin Hermansson att Ifous ska fortsätta att förfina sin modell för FoU-program och försöka nå ut till ännu fler skolhuvudmän – något som förhoppningsvis ska leda till mer kunskap, en bättre skolutveckling och en större förståelse mellan forskare och praktiker. – Vår roll handlar mycket om att fånga upp huvudmännens behov och att se till att de hörs och märks i förhållande till lärosätena. Där tror jag att det finns väldigt mycket att göra, som vi bara har påbörjat.

 

Karin Hermansson

Aktuell: Ny vd för Ifous.
Bor: Villa i Järfälla med maken Per, med vilken hon har två utflugna barn.
Bakgrund: Disputerad civilingenjör i elektronik, avdelningschef på forskningsinstitutet Acreo och kanslichef på Vetenskap & Allmänhet.
Bästa och sämsta egenskaper: Envishet och noggrannhet, vilka kan vara både en styrka och en svaghet.
Fritidsintressen: Friluftsliv och stickning.