Vi kan tillföra innovation! Läs om Swedish Edtest

Ifous övertagande av Swedish Edtest kommer att främja likvärdighet, forskning och nytänkande, menar projektledaren Hanna Elving.

Hanna Elving. Foto: Fanny Lindström

Text: Staffan Eng

I april övertog Ifous den nationella testverksamheten Swedish Edtest, där lärare provar ut digitala lärresurser i samarbete med utvecklarna.

Projektet startade år 2019 som ett samarbete mellan Nacka kommun, Academedia, Nackademin, FEI och branschorganisationen Swedish Edtech Industri. För huvudmännens del var syftet att öka skolornas förmåga att använda och kritiskt granska digitala resurser, för bolagen handlade det om att bättre förstå vilka produkter lärarna behöver.

– Vi ville skapa en miljö där vi inte bara pratade om digitalisering utan där vi faktiskt kunde få lärare och bolag att arbeta tillsammans, säger huvudprojektledaren Hanna Elving på Nacka kommun.

Swedish Edtest hjälper lärare och bolag att identifiera behov i sin undervisning respektive produktutveckling och matchar sedan behoven med varandra. Vid utvärderingen av produkterna får deltagarna stöd av en testmetod, som har utvecklats av forskaren och Ifousmedarbetaren Anna Åkerfeldt utifrån flera olika teorier om lärande.

– Metoden hjälper lärarna att ställa frågor så att diskussionerna inte stannar vid om produkten är bra eller dålig, utan går på djupet med till exempel vad adaptivitet betyder eller vilka data lärarna behöver.

Enligt Hanna Elving kommer övergången till Ifous att leda till en större likvärdighet, eftersom alla Ifous medlemmar nu får möjlighet att delta i testerna. Hon menar också att Ifous innovationsförmåga stärks.

– I:et i Ifous – som står för innovation – har inte alltid varit så starkt, men Swedish Edtest kan tillföra nya digitala sätt att arbeta på. Eftersom näringslivet deltar i verksamheten blir Ifous nu också en verklig trippelhelix-modell där forskare, huvudmän och bolag utvecklar skolan tillsammans, säger Hanna Elving.

Dessutom hoppas hon att Ifous kontaktnät ska leda till att fler av de idéer som uppstår i testverksamheten beforskas – och att det blir lättare att nå ut med information till skolor om fördelarna med att delta.

– Många skolor tror inte att de hinner. Men testerna tar inte mycket tid, utan är ett effektivt sätt att snabbt skaffa sig digital kompetens.
Swedish Edtest

  • Swedish Edtest ägs av Ifous och utvecklas i samarbete med branschorganisationen för utvecklingsteknologi Swedish Edtech Industry.
  • Hittills har mer än 200 utbildare, 50 edtechbolag och 160 förskollärarstudenter deltagit i testerna.