Nordiska skolledarkongressen: Berättelser som ingång till svåra samtal

Seminarium: Berättelser som ingång till svåra samtal Plats: Nordiska skolledarkongressen Datum: 20 mars Tid: 11:45-12:30 Sal: G3   En osäker omvärld påverkar även barn och unga och kan väcka oro, vare sig det handlar om krig, klimathot, gängskjutningar eller en…


Nordiska skolledarkongressen: Vem tar ansvar för våra barn?

Seminarium: Vem tar ansvar för våra barn?  Plats: Nordiska skolledarkongressen, Göteborg Datum: 19 mars Tid: 14:10-14:50 Sal: G3 Barn och unga med olika svårigheter eller som far illa på något sätt behöver rätt stöd så tidigt som möjligt. Detta kräver…


Bokmässan: Språkutveckling motverkar segregation och kriminalitet

Förskolan påverkas starkt av det segregerade samhället idag. Att barn får möjlighet att gå på förskolan kan komma att påverka deras framtida liv. Barn som berikas med ett gediget ordförråd har större möjlighet att klara sig bättre i skolan och…


Skolverket: Så kan du arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan

Den 21 september arrangerar Skolverket ett webbinarium om Ifous FoU-program Hållbar förskola. Lyssna till en genomgång av hur verktyget OMEP används för att kartlägga hållbarhet i förskolan, om hur programmet är uppbyggt samt erfarenheter från forskare och praktiker som är…


Almedalen: Läskris och segregation, förskolan kan motverka båda genom att ge barnen ett stort ordförråd

Barn som berikas med ett gediget ordförråd klarar sig bättre i skolan. Det förebygger utanförskap och motverkar segregation. Att barn får möjlighet att gå på förskolan kan komma att påverka barnens framtid. Varje barn ska få chansen att nå ett…


Särskolans rikskonferens: Forskning och utveckling i samverkan

Datum: 9 maj Tid: 08:00-08:45 Plats: Särskolans rikskonferens, Växjö Medverkande: Karin Hermansson, vd, Ifous, Anna-Lena Andersson, fil. dr. i didaktik och lektor i specialpedagogik vid Mälardalens universitet, Helén Viebke, utvecklingsstrateg, Åstorps kommun. Läs mer om programpunkten samt anmälan.


Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

Lyssna på Anna Åkerfeldt, Ifous, på SETT: Digitala läromedel, digitala lärresurser, digitala verktyg och en uppsjö av olika appar används i skolan och det kan upplevas som en djungel. Hur skall man veta att de har kvalitet och bidrar till…


Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

Många nya skolor byggs och ska byggas runtom i Sverige. I många av dessa skolor prövas nya sätt att utforma lokalerna. Men hur bygger man moderna skolor på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? Och hur fungerar nybyggda skolor ur…


Leda Lärande

Ifous deltar på heldagskonferensen, Leda Lärande, med inriktning på hur vi skapar förutsättningar för lärande på våra skolor samt professionsutveckling i vid bemärkelse. Här går det att läsa mer om konferensen: Konferensen Leda lärande | Pedagog Stockholm


Lärarnas forskningskonferens

Ifous deltar på Lärarnas forskningskonferens som i år arrangeras i Södertälje den 1 november. Läs om programmet här: https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/lararnas-forskningskonferens/