Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

Lyssna på Anna Åkerfeldt, Ifous, på SETT: Digitala läromedel, digitala lärresurser, digitala verktyg och en uppsjö av olika appar används i skolan och det kan upplevas som en djungel. Hur skall man veta att de har kvalitet och bidrar till…


Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

Många nya skolor byggs och ska byggas runtom i Sverige. I många av dessa skolor prövas nya sätt att utforma lokalerna. Men hur bygger man moderna skolor på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? Och hur fungerar nybyggda skolor ur…


Leda Lärande

Ifous deltar på heldagskonferensen, Leda Lärande, med inriktning på hur vi skapar förutsättningar för lärande på våra skolor samt professionsutveckling i vid bemärkelse. Här går det att läsa mer om konferensen: Konferensen Leda lärande | Pedagog Stockholm


Lärarnas forskningskonferens

Ifous deltar på Lärarnas forskningskonferens som i år arrangeras i Södertälje den 1 november. Läs om programmet här: https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/lararnas-forskningskonferens/


Ifous i Almedalen: Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

Är skolan likvärdig för alla barn och elever? Hur påverkas skolan av segregation? Och vad behöver vi göra för att förbättra resultaten i skolor med utmaningar? Hur gör vi för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning…


Ifous i Almedalen: ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna

Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal? Karin Hermansson medverkar i ett panelsamtal om hur alla parter kan involveras och skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt…


Branschdagarna 2019: Framtidens lärandemiljöer

Arrangemang: SKL:s Branschdagar 10-11 april Föreläsning: Framtidens lärandemiljöer Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm Tid: 11 april kl 08:00 Medverkande: Karin Hermansson, Ifous och Suzanne de Laval, Arkitekturanalys.   Karin Hermansson och Suzanne de Laval berättar om arbetet i FoU-projektet Ifous fokuserar på…


Utvecklingsseminarium Programmering

Deltagarna i FoU-programmet ”Programmering” träffas för två dagars utvecklingsseminarium i Malmö.


Utvecklingsseminarium nyanlända elevers lärande

Medverkande i FoU-programmet ”nyanlända elevers lärande” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Processledarmöte Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Processledarna för FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas och reflekterar över programmets utveckling.