Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

Start:  2022-11-14  13:30
Slut: 15:30

Plats: Online  

Många nya skolor byggs och ska byggas runtom i Sverige. I många av dessa skolor prövas nya sätt att utforma lokalerna. Men hur bygger man moderna skolor på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? Och hur fungerar nybyggda skolor ur verksamhetens perspektiv?

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har i samverkan med Högskolan i Gävle genomfört en utvärdering av fyra nybyggda skolor. Utvärderingens syfte är att förbättra förvaltningen i sin roll som beställare, men också att testa gåturer som en metod för systematisk erfarenhetsåterföring i vid lokalprojekt.

Vid detta digitala seminarium presenteras och diskuteras den rapport som utvärderingen resulterat i. Rapporten har författats tillsammans med Jan Grannäs (docent och universitetslektor  i didaktik) och Anneli Frelin (professor i didaktik) från Högskolan i Gävle och båda deltar i presentationen. Dessutom kommer rapporten att diskuteras i en panel bestående av bland annat arkitekt, skolledare och representant för fastighetsägare.

Tid och plats
Dag: 14 november
Tid: 13.30-15.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk.
Pris: Kostnadsfritt

Mer information om seminariet kan du hitta här.