Nordiska skolledarkongressen: Vem ansvarar för våra barn?

Start:  2024-03-19  14:10
Slut: 14:50

Plats: Göteborg  

Seminarium: Vem ansvarar för våra barn? 
Plats: Nordiska skolledarkongressen, Göteborg
Datum: 19 mars
Tid: 14:10-14:50
Sal: G3

Barn och unga med olika svårigheter eller som far illa på något sätt behöver rätt stöd så tidigt som möjligt. Detta kräver ibland samverkan mellan olika aktörer, som skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst. Vad är förskolans och skolans uppdrag och vad säger skollagen om vilka skyldigheter som åligger förskola och skola. Vilket ansvar har övriga instanser?

Det kan ibland upplevas att mycket stort ansvar läggs på förskola och skola, och enskild lärare/rektor, att hantera komplexa situationer, utan att kompetensen för detta finns i skolan. Vad gör man om man inte räcker till i sin yrkesroll och hur hanterar man den samvetsstress uppstår när man vet att barn far illa?

Medverkande:
Jeanette Kennerfalk, rektor förskolan Trollet, Kalmar
Maria Refors Legge, jurist och doktor i offentlig rätt,
Lisa Bengtsell, psykolog
Samtalsledare: Henrik Hamilton, process- och projektledare, Ifous.


Kommande händelser

Bokmässan: Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-26 , Göteborg  

Bokmässan: Läsförståelse : Vad fungerar och hur?

2024-09-27 , Göteborg  

Bokmässan - Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-27 , Göteborg