Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

Start:  2023-04-20  00:00
Slut: 00:00

Plats: Stockholm  

Lyssna på Anna Åkerfeldt, Ifous, på SETT:

Digitala läromedel, digitala lärresurser, digitala verktyg och en uppsjö av olika appar används i skolan och det kan upplevas som en djungel. Hur skall man veta att de har kvalitet och bidrar till det du vill åstadkomma med din undervisning? Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi och gör det möjligt för lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs. Testerna genomförs i verkliga undervisningssituationer med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. Testande lärare får en ökad digital kompetens och deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärks.

Anna Åkerfeldt är forskaren bakom metodutvecklingen och hon kommer att beskriva hur man kan tänka och vilka frågor man skall ställa när man väljer sina digitala lärresurser.