Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Långvarig skolfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Samtidigt ökar frånvaron i sig risken för psykiska svårigheter senare i livet med allt vad det innebär av lidande för individen och kostnader för samhället.

Även om orsakerna kan variera så är det otvetydigt så att skolan har en central roll när det gäller att tidigt upptäcka signaler. Skolan har också stora möjligheter att arbeta förebyggande och kan i sig vara en plats som bidrar till ett större välmående. Att främja skolnärvaro är en viktig uppgift för skolan och dess personal eftersom vi vet att fullgjord skolgång och att gå ut skolan med fullständiga slutbetyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa om vi känner till.

I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. För att stödja och förstärka dessa genomför Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län en rad aktiviteter. Ifous fokuserar: Skolnärvaro är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro har tagits fram av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. Den riktar sig till alla som arbetar med frågor som berör ungas skolnärvaro och psykiska hälsa.

Här hittar du hela rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro – En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan.

En kortfilm om rapporten hittar du här. 

Föreläsning: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

På uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län arrangerar Ifous en seminarieserie med fokus på att främja skolnärvaro. 

Under ett seminarium 13 februari 2020 presenterades Ifous fokuserar: Skolnärvaro  En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, som genomförde rapporten på uppdrag av Ifous. Seminariet,  ”Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen” med underrubriken ”Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?”, finns här i sin helhet. 


Helena Andersson refererar under seminariet till ett klipp med Shelley Moore, University of British Columbia. Du hittar det här.

Filmen från seminariet är uppdelat i 5 delar, kopplat till delarna i rapporten. Här finns  en spellista med alla fem delarna. Du hittar även filmen här.

 

 

Filmen är producerad av Andersö&Boman.

 

Föreläsning: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

 

Under ett webbsänt seminarium 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, skriften ”Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem” vars syfte är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Seminariet, ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”, med underrubriken ”Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?” finns nedan i sin helhet. 

 

Filmen från seminariet är uppdelat i två delar. En spellista med bägge delarna finns här. 

 

 

Läs mer om seminarieserie hos Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.