Willem Schoors, belgisk representant i EU-projektet EmpowerED, manar Sverige att dra nytta av digitaliseringen – och lyfter fram den svenska arenan Swedish Edtest som en förebild.

Willem Schoors

Förra året påbörjades EU-projektet EmpowerED, som syftar till att skapa bättre förutsättningar för utveckling av teknologi för skolan. Willem Schoors, som ansvarar för Belgiens medverkan i projektet och som har gjort en första nulägesanalys, menar att den största utmaningen är att få lärare och utvecklare att arbeta mer tillsammans.

– Det är väldigt viktigt att den teknologi som utvecklas verkligen förbättrar elevernas lärande. Edtechbolagen är skickliga entreprenörer och utvecklare, men de kan ofta inte så mycket om undervisning. Därför måste lärare vara delaktiga i utvecklingsprocessen, säger han.

För att sådana samarbeten ska komma till stånd menar han att det krävs offentliga satsningar – helst under inflytande av forskare. Annars har de båda världarna svårt att mötas, eftersom tid är pengar för bolagen medan utbildningssektorn präglas av brist på densamma.

– Lärare jobbar ofta väldigt hårt. Därför måste beslutsfattare ge dem inte bara verktyg, utan också tid för den här sortens projekt. Jag tror inte att det är hållbart att förlita sig på att lärare vill göra det på sin fritid.

Det samarbete som har kommit längst i EU är enligt Willem Schoors den svenska nationella testarenan Swedish Edtest, där lärare med stöd av Ifous stärker sin digitala kompetens genom att värdera och testa digitala lärresurser – och samtidigt hjälper edtechbolag att höja kvaliteten i sina produkter.

När belgiska Flandern, där Willem Schoors arbetar som projektledare på utbildningsdepartementet, nu står i färd med att utveckla en egen så kallad testbädd lyfter han fram det svenska projektet som en förebild.

– För mig är Swedish Edtest ett uttryck för en utbildningskultur där lärare och bolag är överens om vikten av samarbete och evidens. Det är ovanligt i många andra länder. Swedish Edtest har också ett väldigt tydligt stödmaterial, som vi kan kopiera nästan rakt av.

Det yttersta målet för EmpowerED är att skapa fler sådana mötesplatser för lärare, edtechbolag och forskare, som kan leva vidare när projektet är klart i slutet av nästa år. Och förhoppningen är att det ska gå bättre om EU-länderna lär av varandra.

Johan Winsborn

Därför håller EU-projektet på att bygga upp en databas med exempel på hur olika europeiska länder jobbar med edtech. Johan Winsborn, process- och projektledare på Ifous med ansvar för EmpowerED, menar att den kommer att bli relevant för alla som intresserar sig för området.

– Innehållet handlar bland annat om hur skolor och lärare kan utvärdera och kritiskt granska edtechprodukter. Det finns många konkreta och framgångsrika exempel från andra EU-länder som även vi i Sverige kan dra lärdom av, säger han.

Han tror också att Sverige kommer att få nytta av de riktlinjer som är under utveckling – bland annat för hur lärare och forskare kan stötta bolagens utveckling av digitala lärresurser – samt de nätverk som ska underlätta kontakter med liknande verksamheter i andra EU-länder.

Dessutom hoppas han att EmpowerED kan ge svenska beslutsfattare en vink om att teknologi för skolan faktiskt kan göra skillnad – en motvikt till de senaste årens kritik mot skolans digitalisering.

– I resten av EU är digitaliseringen av skolan inte alls lika ifrågasatt som den är i Sverige just nu. Ett större internationellt utbyte och positiva exempel från andra länder kan förhoppningsvis bidra till att vi får en mer balanserad debatt om hur tekniken kan användas, säger Johan Winsborn.

Willem Schoors intryck är att Sverige för tillfället befinner sig i den bortre änden av den pendelrörelse mellan okritisk optimism och kategoriskt avfärdande som innovationer ofta ger upphov till. Risken med det, menar han, är att landet går miste om digitaliseringens goda sidor.

Samtidigt säger han att teknik aldrig får bli ett mål i sig, utan ska ses som ett verktyg för att förbättra elevernas lärande. Själv framhåller han att digitala lärresurser bland annat kan hjälpa lärare att individualisera sin undervisning, ge feedback och följa elevernas lärande.

– Det här handlar inte om ekonomi eller om att länder vill profilera sig som innovativa. Europas utbildningssystem har stora utmaningar, som bristande likvärdighet och en stor andel elever som misslyckas i skolan. Om vi tar hjälp av teknologi så har vi en större chans att klara dem.

 

Mer om EmpowerEd och Swedish Edtest

EmpowerED pågår mellan år 2023 och 2025. Projektet finansieras av EU-kommissionen och koordineras av European Schoolnet (EUN) , ett nätverk av 34 europeiska utbildningsdepartement och -myndigheter.
Swedish Edtest startades som ett Vinnova-projekt år 2020 och togs över av Ifous två år senare. Det är en nationell arena där lärare och edtech möts för att, utifrån en vetenskapligt grundad metod, utforska och utvärdera digitala lärresurser.
.
Text: Staffan Eng

Läsa mer? 

Det här är del två i en artikelserie om Ifous och Swedish Edtests deltagande i EmpowerEd. Den andra artikeln, ”Fokusera på den pedagogiska nyttan”, hittar du här.