Ifous har en viktig roll i det EU-finansierade projektet  EmpowerED och som är ett konsortium av 11 partners med kompletterande expertis. Projektet finansieras av EU-kommissionen och koordineras av European Schoolnet (EUN), med syftet att stödja ett närmare samarbete inom den digitala utbildningssektorn i Europa. Projektet kommer att utnyttja de befintliga EdTech-grupperna för att etablera och animera en ny EdTech-gemenskap för utbyte, dialog och samarbete i Europa.

De specifika målen är:

  • Kartläggning av EdTech-landskapet i Europa för att identifiera bästa praxis och återspegla den nuvarande situationen inom sektorn.
  • Sammanföra och förstärka arbetet hos befintliga EdTech-organisationer som stöder start-ups och små och medelstora företag (inklusive inkubatorer, accelerators, testbäddar, investerare, Digitala Utbildningscentrum etc.).
  • Ge insikt om trender kopplade till nya skolmodeller och innovativa utbildningslösningar.
  • Producera en vägkarta mot en europeisk EdTech-ekosystem.
  • Utrusta beslutsfattare med en klarare förståelse för hur de kan bättre stödja och samarbeta med start-ups och SMEs i det snabbt växande EdTech-ekosystemet.
  • Bygga upp ett pan-europeiskt nätverk och en plattform för utbyte mellan europeiska EdTech-initiativ.

Projektet kommer att pågå 2023-2025 och är uppdelat i 7 arbetspaket (WP):

1. Project Management

2. Kartläggning och  jämförande analys (Mapping-&-comparative-analysis)

3. Främja utbyte och samarbete (Promoting-exchange-&-collaboration)

4. Utveckla riktlinjer och stödverktyg (Developing-guidelines-support tools)

5. Kapacitetsuppbyggnad-utbildning-ackreditering (Capacity-building-training-accreditation)

6. Uppsökande-hållbarhet-styrning-nätverk (Outreach-sustainability-governance-network)

7. Utveckling av EmpowerED-community (Development-EmpowerED-community)

Projektet startade officiellt i februari 2023 och har kommit väl igång. Ifous leder nu deluppgift 4.2 i arbetspaket fyra där vi ska ta fram riktlinjer och stödmaterial för startup-bolag och små- och medelstora företag som har en idé eller tagit fram en prototyp för en digital produkt. Ifous är även delaktiga i arbetspaket två och leder just nu deluppgiften 2.3 där en kartläggning sker över hur ekosystemet ser ut, kartlägga och analysera bästa praxis mellan utbildare, startup-bolag samt små- och medelstora företag

Mer information om projektet kommer i följande nyhetsbrev, men går även att läsa om här.

Besök gärna EmpowerEds hemsida.

Pressmeddelande om Ifous och Swedish Edtests medverkan i EmpowerEd, 12 januari 2023. 

Aktuellt

Senaste nytt september 2023

29 januari 2024
Intresserad av EdTech? Se hit!
I EmpowerED-projektet som Ifous ingår i har nu flera rapporter och stödmaterial publicerats för projektets första år. Dessa analyser och riktlinjer är alla relaterade till EdTech-sektorn på olika sätt, bland annat finns här en analys av det europeiska ekosystemet för EdTech, stödmaterial för att validera EdTech-prototyper och navigera i EdTech-landskapet och sex Mini-MOOC-moduler designade för start-ups.

Besök gärna projektets hemsida för att utforska dessa resurser!