”Vi som företag har en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Atea skola är nyblivna medlemmar i Ifous och vi intervjuade Örjan Johansson, Nationell affärsenhetschef, om varför de väljer att gå med i Ifous – och deras förväntningar på medlemskapet

– Precis som akademien har en ”tredje uppgift”,  att samverka med omgivande samhälle, så tycker jag att även vi som företag ska ha en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete utanför vårt eget bolag. Ifous är ett mycket gott exempel på en organisation som jobbar med just sådana frågor inom det område där vi verkar, säger Örjan i intervjun.

 

Läs intervjun i sin helhet. 

 


”Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Ifous har glädjen att välkomna Läromedelsförfattarna som medlemmar och vi intervjuade Frida Engman, förbundsdirektör/VD, om varför de väljer att gå med.

– Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt för våra författare och för oss som förbund. Därför upplever vi Ifous som en relevant organisation att vara med i, säger Frida Engman i intervjun.

Läs hela intevjun här.


”Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Sveriges Skolledare har valt att gå med som medlemmar i Ifous och vi intervjuar Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef, för att höra om deras förväntningar på medlemskapet.

– Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling, inte minst inom frågor kopplade till styrning och ledning av skolor, säger Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef i intervjun.

Läs intervjun i sin helhet. 


Philippa Börjesson om Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Senast uppdaterad 2024-02-20

Philippa Börjesson, tillförordnad regional utbildningschef på Hermods och processledare i forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi intervjuas om arbetet i programmet.

 


Utvecklingsartikel: Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Senast uppdaterad 2024-02-20

Inom ramen för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg, Täby kommun, skrivit artikeln Rektorers arbete för att främja skolnärvo. Vilket stöd behövs?. De har undersökt effekterna av en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro. I artikeln konstaterar att  samverkan mellan skola och socialtjänst gav rektorerna värdefullt stöd i arbetet kring skolfrånvaro.

 

 Kajsa och Gabriella intervjuas om sin artikel.


Intervju: Intervju med Madleine Nilsson, Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Senast uppdaterad 2024-02-20

Madleine Nilsson, rektor från Hässleholms kommun, intervjuas om att medverka i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Hon berättar om vad som varit givande med programmet – och vad som har utmanat henne och hennes arbetslag.

 


Örebro satsar på ledarskap för skolutveckling

Senast uppdaterad 2024-02-20

I FoU-programmet Leda för skolutveckling satsar Örebro kommun på att stärka sin personal från förskola till vuxenutbildning och på så sätt fördjupa det pågående utvecklingsarbetet. Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola är mycket positiv till programmet. Här intervjuas hon om arbetet i programmet, hur den pågående pandemin har påverkat och tankarna inför framtiden.

 

Läs hela intervjun med Katarina Arkehag, Örebro kommun.  

 


Intervju: Roswitha Rieder om Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Senast uppdaterad 2024-02-20

Roswitha Rieder, verksamhetschef för vuxenutbildningen Stockholms stad och styrgruppens ordförande i forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi, intervjuas av Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous. Roswitha berätta om arbetet i programmet, som nu går in på sitt tredje år.

 


Att delta i ett FoU-program – intervju med Theres Normark

Senast uppdaterad 2024-02-20

Är du nyfiken på hur det är att vara med i ett av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram? Lyssna på intervjun med Theres Normark, Skellefteå kommun, som var processledare i programmet Inkluderande lärmiljöer!


Statssekreterare Erik Nilsson intervjuas om inkluderande lärmiljöer

Senast uppdaterad 2024-02-20

I samband med spridningskonferensen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer intervjuar Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Han berättar om varför han tycker att inkluderande lärmiljöer är viktigt – och om inkluderingen har gått för långt. Inspelat 27 november 2019.

 

 


Forskning utmanar på förskolan i Svedala

Senast uppdaterad 2017-06-05

Svedala kommun är med i Ifous FoU-program Undervisning i förskolanMarie-Louise Åkesson och Susan Henriksson deltar i programmet och driver processen under tre år inom den egna verksamheten. De intervjuas om arbetet i programmet, fokus för utvecklingen och tankarna bakom arbetet.

 

Läs hela intervjun här.


Skrev en utvecklingsartikel – stärktes i sin lärarroll

Senast uppdaterad 2017-06-05

– Att skriva en utvecklingsartikel har både stärkt och gett mig en större trygghet som lärare. Det konstaterar Helena Svanängen, matematiklärare på Ribbaskolan i Gränna.

Läs hela intervjun md Helena.