Välkommen till planeringsmöte för FoU-programmet Fjärrundervisning

Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill vidareutveckla fjärrundervisningens didaktik, utveckla fjärrlärarrollen och bidra till ny vetenskaplig kunskap om fjärr- och distansundervisning. Programmet är tänkt att starta i januari 2019 och pågå till december 2021.
Läs om bakgrund och syfte här!

Du som representerar en skolhuvudman som vill medverka till FoU-programmets syften inbjuds till detta möte, där målet är att planera inriktning och upplägg av programmet, samt formera programmets styrgrupp. Eftersom mötet kommer att besluta i frågor som kan ha ekonomiska konsekvenser för de som medverkar i programmet är det viktigt att du som deltar i mötet har mandat att ta sådana beslut för din organisations räkning.

Praktisk information

Dag: Tisdag den 2 oktober
Tid: 10-14
Plats: Ifous huvudkontor, Peter Myndes Backe 12, Stockholm
Anmälan: Deltagaranmälan och anmälan av eventuell specialkost görs senast den 17 september till Karin Hermansson, antingen via mejl, karin.hermansson@ifous.se, eller på telefon: 076-0334810
Om du behöver delta på länk anmäler du även detta till Karin Hermansson på ovanstående kontaktuppgifter.