Utvecklingsseminarium språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Den 12 och 13 september hölls utvecklingsseminarium nummer två för deltagare i FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi”.

På plats i Hässleholm fanns ca 60 deltagare från fem olika organisationer och kommuner: Hermods, Haninge, Hässleholm, Lernia och Stockholms stad. Första dagen gav Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, en intressant föreläsning om transspråkande i teori och praktik. Föreläsningen följdes av workshops där deltagarna i blandade grupper fick diskutera olika frågeställningar kopplade till föreläsningen och deras egen praktik.

Andra dagen fick programmets forskargrupp, Jenny Rosén och Berit Lundgren från Högskolan Dalarna, hålla i aktiviteterna. De presenterade en återblick på verksamhetsbesök och avslutade dagen med en framåtsyftande övning. ”I alla grupper fanns ett stort engagemang som märktes på såväl aktivitet som ljudnivå vid de olika diskussionsuppgifterna” säger projekt- och processledare för programmet Sofie Grahn-Hillve.

På bilden ser vi styrgruppen för FoU-programmet.