Ledamöter till ULF:s styr- och ledningsgrupper är nu utsedda!

Nu är ledamöterna för ULF:s styr- och ledningsgrupper utsedda. Representanter från svenska lärosäten har utsetts av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och representanterna för skolhuvudmännen, både kommunala och fristående, har utsetts utifrån de nomineringar som lämnats in till Ifous föreningsstämma.

ULFs noder har omorganiserats och blivit fem istället för fyra: nord, syd, öst och väst och huvudstadsnoden.

Samtliga ledamöter sitter för perioden 1/1 2025 – 31/12 2028 och börjar arbeta interimistiskt från 1/7 2024 tillsammans med nuvarande grupperingar ULF-O (operativ grupp) och ULF-S (strategisk samordning).

Du hittar en lista över samtliga ledamöter här