Digitalisering i skolan: NYTT FoU-program!

Nu startar FoU-programmet Digitalisering i skolan. Det har fokus på att utveckla ämnesundervisningen, och därmed lärandet, med hjälp av digitala verktyg. Under hösten har arbetet förberetts, bland annat genom en workshop den 21 november. I början av februari 2014 hålls en workshop med rektorerna för de skolor som deltar och sedan introduceras lärarlagen i arbetet. Se filmen där Åsa Sundelin berättar om programmet!