Den viktigaste frågan inför valet: #Hurvetdudet?

Om mindre än en vecka är det val! Vår VD, Marie-Hélène Ahnborg, har spelat in en film i samarbete med kampanjen #Hurvetdudet? för att alla samhällsfunktioner ska vila på forskningsbaserad kunskap och för att vikten av vetenskaplighet särskilt ska betonas i skolan. Se den nedan!