Informationsmöte om processen för den fortsatta ULF-verksamheten

(Du kan gå direkt till nomineringslänken som du hittar här.)


Under 2024 fortsätter arbetet med att ta ULF vidare från försöksverksamhet till permanent organisation. Den 1 januari 2025 ska fem nya noder, med varsin ledningsgrupp, vara igång och en nationell styrgrupp finnas på plats. På såväl nod- som nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten. 

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process. För lärosätenas del hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund).  

Det 31 januari hölls ett möte om hur nomineringar till de olika styr- och ledningsgrupperna går till, samt om processen för att tillsätta ledamöter. Mötet vände sig till personer som representerar en skolhuvudman, och är intresserade av att på en ledningsnivå delta i ULF-arbetet. Om du inte hade möjlighet att delta i mötet, eller är intresserad av den fortsatta processen är du varmt välkommen att höra av dig. Observera att den som nomineras inte behöver ha deltagit i ULF tidigare.

Nomineringarna sker genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

Mer information om ULF finner du på www.ULFavtal.se. Där finns bland annat förslaget till ULF-avtal som överlämnades till utbildningsministern i juni 2023.

 

Vid frågor, kontakta:

Karin Hermansson, vd, Ifous
Emma Kreü, medlemsansvarig, Ifous

 

Här kan du ta del av den presentation som hölls under mötet 240131 (pdf).