Almedalen: Forma morgondagens utbildning med datadriven skolutveckling och faktabaserade beslut

Start:  2024-06-27  08:30
Slut: 09:30

Plats: Almedalen  

Dag: torsdagen 27 juni
Tid: 08:30-09:30
Plats: Stora Torget 16, Bolaget
Arrangör: Atea Sverige

Länk till programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet. 

Datadriven skolutveckling och dataliteracitet diskuteras inom dagens förskola och skola. Hur kan skolväsendet bygga en datadriven kultur där faktabaserade insikter vägleder beslut och stöttar skolutveckling, vare sig det handlar om strategiska beslut, administrativa eller pedagogiska arbetssätt.

Tillsammans utforskar vi vägledande insikter för skolutveckling och beslutsfattande. Hur kan skolans utbildning stärkas med hjälp av data? Kan datadriven skolutveckling med dess obegränsade möjligheter skapa förutsättningar för elevers livslånga lärande?

Medverkande:

Karin Hermansson, vd, forskningsinstitutet Ifous
Susanne Wännerlund, Projektledare, Uddevalla kommun
Anna Robertsson, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Madelene Schöldberg, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Carina Tillman, Försäljningschef, Atea Sverige AB


Kommande händelser

Almedalen: AI-hackaton med fokus på utbildning

2024-06-26 , Almedalen  

Bokmässan: Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-26 , Göteborg  

Bokmässan: Läsförståelse : Vad fungerar och hur?

2024-09-27 , Göteborg  

Bokmässan - Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-27 , Göteborg