Du som arbetar i förskola och skola har nu möjlighet att sprida dina erfarenheter från det pedagogiska arbetet genom att publicera en artikel i Leda & Lära.

Artikelserien Leda & Lära produceras av Ifous i samverkan med Skolporten och är tänkt att vara en kanal för att sprida kunskap om det utvecklingsarbete som pågår i skolor och förskolor. Förhoppningen är att Leda & Lära ska bidra till systematiskt och fördjupat kunskapsutbyte och därmed göra  lärares och skolledares erfarenheter mer beprövade.

Vi välkomnar texter om undervisning, lärande och ledarskap från dig som är verksam inom skola och utbildning. En utvecklingsartikel får gärna handla om goda exempel från praktiken men också om problem som kan belysas och diskuteras. Den kan till exempel handla om specifika pedagogiska insatser, om metod- och lektionsutveckling eller om ett kvalitetsarbete som andra verksamma kan lära av.

Artikelserien Leda & Lära erbjuder en tydlig struktur genom vilken pedagoger kan få sitt dokumenterade utvecklingsarbete läst, granskat och publicerat på ett sätt som garanterar kvalitet och uppmärksamhet.

Ytterligare information, författaranvisningar, granskningskriterier och en instruktion om hur du skickar in din färdiga artikel hittar du här.

 

En artikel i serien Leda & Lära:

  • skrivs av verksamma i skolan för verksamma i skolan
  • följer Skolportens författaranvisningar
  • följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
  • granskas av en disputerad forskare före publicering enligt granskningsinstruktioner
  • publiceras på Skolporten.se samt i Ifous nyhetsbrev och sprids därmed till över 40 000 forskningsintresserade lärare och skolledare runt om i Sverige

Webbkurs

Ifous erbjuder nu skrivstöd för dig som är intresserad av att skriva en utvecklignsartikel. Läs mer om kursen Skriva för skolutveckling.

 

Ytterligare information

Kontakta Andreas Jacobsson, Ebba Reinolf eller Susanne Sawander

Ifous inbjudan till att publicera utvecklingsartiklar i Leda & Lära, pdf-format.

 

Nyfiken på utvecklingsartiklar?
Lågstadieläraren Ulrika Hansén skrev en utvecklingsartikel om ordspråkens betydelse som fick mycket uppmärksamhet. Läs en intervju med henne här.

 

Lässugen?
Flera av artiklarna har publicerats inom ramen för Ifous FoU-program. Läs dem samt intervjuer med artikelförfattarna på respektive programsida:

Du kan läsa mer samt se en förteckning av de senaste artiklarna och bidragen här.