2019 startade FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPu) och fokus har varit den potential som finns i fritidshemmen när det gäller att bidra till skolans sociala fostransuppdrag, till demokratiuppdraget och till kunskapsuppdraget. Under tre år har yrkesverksamma i fritidshem hos fyra olika skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet för att fördjupa de forskningsbaserade kunskaperna om hur fritidshemmet roll som en del av utbildningen kan stärkas.

De skolhuvudmän som har medverkat i programmet är Bladins stiftelse, Linköpings kommun, Stockholms Stad och Österåkers kommun.

Rapporten Undervisning och ledarskap på fritids publicerades den 27 april 2022.