Åsa Sundelin är processledare för FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande, där 12 skolhuvudmän deltar. Här berättar hon mer om processen i programmet.

 

Under den tid du har varit aktiv i Entreprenöriellt Lärande, vad tycker du har varit mest intressant i processen?
– Jag tycker att det är intressant att se programmet växa fram. I början låg fokus på förmedling av tillgänglig forskning och inspirationsinspel men nu går vi in i en ny fas – nu ser jag att deltagarna blir alltmer delaktiga i programmets innehåll. Man vill gärna dela med sig av sina egna erfarenheter, man vill ta mer plats och litar mer på sina egna kunskaper.
– Vad det leder till vet vi inte ännu, och vi ger oss ut i oledad terräng. Det känns spännande och utmanande. Det är nu vi alla måste leva som vi lär!

 

Vad arbetar deltagarna med just nu?
– Sista seminariet handlade om betyg och bedömning utifrån entreprenöriellt lärande. Nu har deltagarna fått med sig ett uppdrag att göra hemma där de ska beskriva hur de jobbar med dessa frågor i sin verksamhet. Att få ta del av hur deltagarna tänker och gör tycker jag skapar en känsla av att det verkligen blir skillnad för eleverna ute i klassrummen. Det är ju därför vi gör detta.
– Sedan har vi inför vårt januariseminarium ett mycket spännande upplägg kring samverkan. Det kommer att bli utmanande och intressant för alla involverade!

 

Det är två år kvar av programmet, vad ser du som de största utmaningarna?
– En av de stora utmaningarna är att få den kunskap och det driv som finns i programmet att fortplanta sig utanför och efter programmet. Alla lärare och rektorer som deltar i programmet behöver själva vara ambassadörer för det entreprenöriella lärandet hos sina kollegor runt om i landet, inte bara i sin egen verksamhet.
– Men i och med att vi finns utlokaliserade i hela Sverige har vi också helt unika möjligheter för att sprida denna process vidare. Genom programmet och nätverket kan fler få ta del av våra kunskaper och insikter om hur lärande utifrån entreprenöriella principer kan stötta unga i deras utbildning.