Under oktober har deltagarna – förskollärare, förskolechefer och processledare – i FoU-programmet Små barns lärande mötts regionvis för att tillsammans arbeta med dokumentation och analys av barns förändrade kunnande.

 

I mitten av månaden samlades deltagarna från de fyra skånekommunerna Eslöv, Svalöv, Svedala och Åstorp i Svalöv kommunhus. Ett par veckor senare träffades deltagarna från Jönköping, Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Skövde på Stora hotellet i Jönköping. Slutligen stod kommunhuset i Huddinge som värd för förskolepersonal från Enskede/Årsta/Vantör, Huddinge och Hässelby/Vällingby.

 

Inför seminariet hade deltagarna arbetat med att utveckla sina egna modeller för dokumentation och analys av barns förändrade kunnande. Dessa modeller fick förskolorna under dagen respons på – dels av kolleger från andra förskolor och dels av Inger Fält, Linnéuniversitetet – för att kunna fortsätta sina utvecklingsarbeten hemmavid.

 

img_6070

 

Seminarierna var de sista gemensamma aktiviteterna inom FoU-programmet innan alla tolv deltagande kommuner och stadsdelar möts för en avslutande konferens 23-24 mars på Konsert & Kongress i Linköping.

 

Dag 2, dvs den 24 mars, är öppen för alla som är intresserade av att ta del av kommunernas och förskolornas lärdomar kring hur det enskilda barnets förändrade kunnande kan följas, och av FoU-programmets forskningsstudier.

 

Forskningsdelen av programmet, som Jan Håkansson är vetenskaplig ledare för, berör bland annat förskolechefernas roll och uppdrag. De fem forskarstuderande som följt förskolornas arbete väntas vara klara med sina licentiatavhandlingar under läsåret 2017-2018.
Håll ögonen öppna här för mer information om konferensen den 23-24 mars!

Läs mer här om FoU-programmet Små barns lärande.