Yttrande till Utbildningsdepartementets slutbetänkande SoU 2018:19

Ifous har, den 15/8, kommit med ett yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring”.

Läs det i sin helhet här: Ifous yttrande Forska tillsammans