Varför behövs ett nationellt ULF-avtal?

Nu kan du se filmen om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för ULF-forskning. Under Almedalsveckan sommaren 2022 arrangerades ett panelsamtal som svarar på varför vi behöver ett nationellt ULF-avtal. I panelsamtalet deltog Ifous vd Karin Hermansson.
Ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram, som reglerar förutsättningarna för ULF-forskning runt om i landet. Erfarenheterna från fem års försöksverksamhet visar på att tydliga gemensamma strukturer mellan lärosäten och skolhuvudmän skapar goda förutsättningar för ULF-forskning.