Tredje avhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Den 1/6 gick Marita Davidsson upp med sin licentiatuppsats Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete som är skriven inom ramen för FoU-programmet Små barns lärande.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här