Svenskt Näringsliv inversterar i Ifous program Entreprenöriellt lärande

Ifous startar FoU-programmet Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan. – Intresset för att medverka har varit mycket stort. Vi samlar representanter från 12 kommunala och fristående skolhuvudmän. Att även Svenskt Näringsliv stöttar initiativet visar att det entreprenöriella lärandet är efterfrågat i arbetslivet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Publicerat: 2012-09-11