Studio Ett lyfter Ifousrapporten om distansundervisning för gymnasieelever under Covid-19

Anna Åkerfeldt, process- och projektledare på Ifous samt forskare vid Stockholms universitet, intervjuades 3 december av Sveriges Radio Studio Ett med anledning av att landets gymnasieskolor återgår till distansundervisning på måndag. Anna har, tillsammans med Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, tagit fram delrapporten Gymnasielevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat inom ramen för FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Rapporten baseras på en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av Covid-19-pandemin haft under våren 2020.

I programmet medverkade även Anna Ekström, utbildningsminister, Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern, Monica Sonde, utbildnignsdirektör Södertälje kommun samt gymnasieelver från Kärrtorpsgymnasiet.

 

Lyssna på Studio Ett i efterhand via Sveriges Radios hemsida.