SPSM stödjer Ifous forskningsprogram ”Inkludering – en likvärdig skola för alla”

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) stödjer forskningsinstitutet Ifous FoU-program “Inkludering – en likvärdig skola för alla” med 806 000 kr. Utöver finansiellt bidrag kommer SPSM även att medverka vid seminarier samt stödja deltagande kommuners utvecklingsprocess.

Publicerat: 2013-02-11