Röster om FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, har samtalat med deltagare i FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer. Deltagarna kommer från Åstorps kommun, Göteborgs stad och Borläne kommun.