Pressmeddelande: Nytt FoU-program ska främja barns språkutveckling i förskolan

Publicerat: 2023-04-11

Många förskolor kämpar med att hitta sätt att arbeta med barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Nu startar elva kommuner i samverkan med forskare och med Ifous ett nytt FoU-program som ska utveckla det språkutvecklande arbetet i förskola.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.