Nytt FoU-program: Hur mäter vi barns förändrade kunnande – förskolans systematiska kvalitetsarbete

Vad innebär kvalitet i förskolan? Hur kan vi följa upp och dokumentera barns förändrade kunnande i relation till målen i förskolans läroplan (LpFö 18)? Vilka förmågor och kunskaper behöver finnas hos lärare och ledare på olika nivåer i organisationen för att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete?

Det är frågeställningar som står i fokus för det planerade FoU-programmet Förskolebarns förändrade kunnande, som förväntas starta våren 2025. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till ökad undervisningskvalitet genom att utveckla och prova modeller att gemensamt på alla nivåer följa upp, dokumentera och analysera förskolans styrkor och utvecklingsbehov.

Läs mer om Barns förändrade kunnande.

Aktuellt: Den 30 april, kl. 9-12 så planerar vi ett digitalt informationsmöte inför Förskolebarnens förändrade kunnande. Anmälan sker via mejl till Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.