Ny vetenskaplig artikel från FoU-programmet Undervisning i förskolan

Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet och vetenskaplig ledare för Ifous pågående FoU-program Undervisning i förskolan, har skrivit om de första resultaten från programmet i en artikel i Scandinavian Journal of Educational Research. Läs artiklen i sin helhet här